• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/046
Naziv Zavarovanje premoženja družbe elektro ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _66510000-8 Zavarovalniške storitve.
Datum objave 08.10.2020 17:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
26.10.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
04.11.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je »zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023«, ki ga sestavljata 2 razpisna sklopa:   
- sklop št. 1: zavarovanje operativnega premoženja in omrežja in
- sklop št. 2: zavarovanje naložbenih nepremičnin, odgovornosti in vozil.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, katerega predmet je  »zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023«, ki ga sestavljata 2 razpisna sklopa:

- sklop št. 1: zavarovanje operativnega premoženja in omrežja in

- sklop št. 2: zavarovanje naložbenih nepremičnin, odgovornosti in vozil.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:

- 1. faza: naročnik na podlagi predloženih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov,

- 2. faza: naročnik povabi ponudnike, ki jim je priznal usposobljenost, k oddaji ponudbe.

Potek dvofaznega postopka:

• 1. faza postopka

- predložitev in odpiranje prijav,

- pregled prijav s strani strokovne komisije naročnika (ugotavljanje sposobnosti),

- odločitev o usposobljenosti kandidatov in uvrstitvi v drugo fazo postopka.

V primeru, da bo naročnik prejel samo 1 prijavo, bo odločitev o usposobljenosti kandidata na Portalu javnih naročil objavil skupaj z odločitvijo o oddaji naročila.

• 2. faza postopka

- poziv na predložitev ponudb,

- javno odpiranje ponudb,

- pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika,

- pogajanja,

- odločitev o oddaji javnega naročila.

Dodatne informacije

Predmetno javno naročilo je objavljeno na Portalu JN, oznaka naročila je: JN006204/2020-E01, z dne 8.10.2020. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=369587.

Oznaka naročila, ki je objavljeno v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije:

2020/S 197-478153, z dne 8.10.2020

 

 

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2020_046_zavarovanje_premozenja_druzbe_Elektro_Ljubljana_v_obdobju_2021_2023_1_del.pdf
JN2020_046_zavarovanje_premozenja_druzbe_Elektro_Ljubljana_v_obdobju_2021_2023_2_del.pdf
ESPD_obrazec_JN2020_046_zavarovanje_premozenja_druzbe_Elektro_Ljubljana.xml
Vzorec_garancije_resnost_ponudbe_modifikacija_JN2020_046.docx
JN2020_046_modifikacija_ekonomsko_financna_sposobnost.pdf
JN2020_046_modifikacija_referencno_dokazilo_sklop_2.pdf
JN2020_046_modifikacija_referencni_pogoj_sklop_2.pdf

Izbran ponudnik