• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/043
Naziv Prenova poslovnega omrežja
Vrsta Blago
Enotni besednjak _32412100-5 Telekomunikacijsko omrežje.
Datum objave 17.09.2020 11:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
29.09.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
07.10.2020 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Prenovo poslovnega omrežja«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »Prenova poslovnega omrežja« po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_1.pdf
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_2.pdf
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_3.pdf
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_4.pdf
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_5.pdf
D_JN2020_043_Prenova poslovnega omrežja_EL_6.pdf
Shema prenova omrežja 2020_ver3_1.pdf
Tabela - nabor opreme.docx
D_JN2020_043_popravljeniTRP_in_priloge.pdf

Izbran ponudnik