• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/048
Naziv Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana d.d. za 3-letno obdobje
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _90900000-6 Storitve čiščenja in sanitarne storitve.
Datum objave 14.10.2020 15:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
28.10.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
09.11.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana d.d. za 3-letno obdobje.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana d.d. za 3-letno obdobje, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javni razpis sestavlja 5 (pet) razpisnih sklopov:
• sklop št. 1: uprava (poslovna stavba Slovenska c. 56, poslovna stavba DE Ljubljana mesto, mestna elektrarna, pomožni objekt sindikalna dvorana, pomožni objekt Slomškova 16, Črnuče in skladišče)
skupno: 5.907,34 m2,

• sklop št. 2: DE Novo mesto (poslovna stavba Novo mesto, nadzorništva Metlika, Črnomelj, Novo mesto, Trebnje, Šentjernej)
skupno: 2.636,37 m2,

• sklop št. 3: DE Trbovlje (poslovna stavba DE Trbovlje, nadzorništva Litija, Hrastnik, Zagorje, AMD in skladišče, Radeče, Trbovlje)
skupno: 2.387,38 m2,

• sklop št. 4: DE Ljubljana okolica (poslovna stavba DE Ljubljana okolica, nadzorništva Domžale (objekt št. 2 in 3), Cerknica, Žiri, Vrhnika, Logatec, Ivančna Gorica)
skupno: 3.391,72 m2,

• sklop št. 5: DE Kočevje (poslovna stavba DE Kočevje, nadzorništva Sodražica, Dobrepolje, Kočevje, skladišče Kočevje)
skupno: 1.279,05m2.

Lokacije, pogostost čiščenja in ostale zahteve so razvidne iz tehničnih razpisnih pogojev (Priloge št. 17, 17a, 17b in 17c).
 

Dodatne informacije

Številka objave na Portalu javnih naročil:

Popravki in dopolnitve

Naročnik je na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ objavil modificirano stran:

-  "Vzorca pogodbe" (sprememba se nanaša na 3. odstavek tč. 2 (Ponudbena vrednost) in

- poglavje št. 1 -splošne določbe naročila), tč. 1.16-Ponudbena vrednost ter obrazca »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« ......

,Modifikacija se nanaša na določilo glede spremembe cene.

Razpisna dokumentacija
JN2020_048_izvajanje_okolju_prijaznih_storitev_ciscenja_poslovnih_prostorov_Elektra_Ljubljana_3_leta_1_del.pdf
JN2020_048_izvajanje_okolju_prijaznih_storitev_ciscenja_poslovnih_prostorov_Elektra_Ljubljana_3_leta_2_del.pdf
JN2020_048_izvajanje_okolju_prijaznih_storitev_ciscenja_poslovnih_prostorov_Elektra_Ljubljana_3_leta_3_del.pdf
JN2020_048_izvajanje_okolju_prijaznih_storitev_ciscenja_poslovnih_prostorov_Elektra_Ljubljana_3_leta_Priloga_17.pdf
JN2020_048_ciscenje_lokacije_pogostost_Priloga_st_17a.xlsx
JN2020_048_kvadratura_stekel_objekti_Priloga_st_17b.xlsx
JN2020_048_stevilo_zaposlenih_lokacije_Priloga_st_17c.xlsx
ESPD_obrazec_JN2020_048.xml
JN2020_048_modifikacija_ponudbena_cena_splosni_del_vzorec_pogodbe.pdf

Izbran ponudnik