• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/045
Naziv Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil za 3 leta
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _50100000-6 Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo.
Datum objave 21.10.2020 13:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
02.11.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
10.11.2020 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil za 3 leta« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil za 3 leta«, ki ga sestavljajo trije (3) razpisni sklopi in sicer:

  • sklop št. 1: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil na DE Novo mesto
  • sklop št. 2: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil na področju Črnomlja
  • sklop št. 3: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil na DE Trbovlje.

 

  • po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

    Storitev obsega:

  • redne storitve servisiranja vozil,
  • izredne storitve, mehanična popravila, vzdrževanje zavornih sistemov, avtooptika, vzdrževanje izpušnih sistemov, avtoelektrika in diagnostika vozil, vulkanizerska dela, popravilo klimatskih sistemov, kleparska in ličarska dela ter vsa druga potrebna dela za ohranjanje funkcionalnosti vozil,
  • storitve se izvajajo po normativih proizvajalcev vozil.
Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2020_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_NM_ČR_TR_ 3leta_1.pdf
D_JN2020_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_NM_ČR_TR_ 3leta_2.pdf
D_JN2020_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_NM_ČR_TR_ 3leta_3.pdf
Merilo_popravek.pdf
Obrazec ponudba_popravek.pdf
Rok izvedbe_popravek.pdf
Trp-ji_popravek.pdf
Vzorec pogodbe_popravek.pdf

Izbran ponudnik