• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/050
Naziv Storitve mobilnih telekomunikacij (3-letno obdobje)
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _64212000-5 Storitve mobilne telefonije.
Datum objave 04.11.2020 15:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
16.11.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
08.12.2020 09:00
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Storitve mobilnih telekomunikacij (3-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis


Predmet javnega naročila je »Storitve mobilnih telekomunikacij (3-letno obdobje)«, skladno s Tehničnim opisom iz 3. poglavja te dokumentacije, ponudbenega predračuna (Priloga št. 2a) in dodatka k ponudbenem predračunu (Priloga št. 2b).

Dodatne informacije

Naprošamo vas, da vse priložene obrazce (Ponudba – pogajanja, Povzetek predračuna – pogajanja, Ponudbeni predračun – pogajanja v celoti izpolnite, žigosate, podpišete in predložite v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, najkasneje do torka 8. decembra 2020, do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem istemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8. decembra 2020 in se bo začelo ob 9.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN.

Popravki in dopolnitve

Pod datoteko Popravki_JN_050_

najdete spremenjene oz. dopolnjene posamezne dokumente.

Pod datoteko Popravki_JN_050_finančno

najdete spremenjene oz. dopolnjene dokumente.

Razpisna dokumentacija
JN_050_RD_Povabilo_storitev mobilnih telekomunikacij.pdf
JN_050_RD_dokumentacija_storitev mobilnih telekomunikacij.pdf
Popravek_JN_050_.pdf
JN_05_RD_priloge_word.docx
Popravek_JN_050_finančno.pdf
Pogajanja_storitev mobilnih telekomunikacij.pdf

Izbran ponudnik