• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/042
Naziv Dobava ohišij TP
Vrsta Blago
Enotni besednjak _44000000-0 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov).
Datum objave 13.11.2020 17:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
11.12.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
21.12.2020 09:00
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo ohišij TP«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je Dobava ohišij TP, za obdobje dveh let, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- Sklop št. 1: MONTAŽNE BETONSKE TP 20/0,4 kV
- Sklop št. 2: KOMPAKTNE PLOČEVINASTE TP 20/0,4 kV

Po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca so dostopna na spletnem naslovu
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/obrazci

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
Narocnik_ESPD_II.xml
Povabilo_JN_042_.pdf
JN_042_ohišja TP_splošni_tehnični_del.pdf

Izbran ponudnik