• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/052
Naziv Periodično preizkušanje zaščitno varovalne opreme za delo na elektroenergetskih postrojih za obdobje 3 let.
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _50610000-4 Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme.
Datum objave 24.11.2020 00:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
04.12.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
14.12.2020 09:15
Status
Kratek opis

Periodično preizkušanje zaščitno varovalne opreme za delo na elektroenergetskih postrojih za obdobje 3 let

Glavni opis

Predmet javnega naročila je »Periodično preizkušanje zaščitno varovalne opreme za delo na elektroenergetskih postrojih za obdobje 3 let« skladno s Tehničnim opisom iz 3. poglavja te dokumentacije, ponudbenega predračuna (Priloga št. 2a) in dodatka k ponudbenem predračunu (Priloga št. 2b).

Dodatne informacije

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=376770

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN_052_periodični pregled zaščitne opreme_dokumentacija.pdf
JN_052_Povabilo.pdf

Izbran ponudnik