• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2022/029
Naziv Izvajanje geodetskih storitev na področju Elektra Ljubljana v obdobju 2022-2025
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _geodetska dela
Datum objave 19.09.2022 00:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
28.09.2022 00:00
Rok za sprejemanje
ponudb
07.10.2022 10:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev na področju Elektra Ljubljana d.d. v obdobju 2022–2025.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa bo praviloma obsegal:

  • izdelavo geodetskega načrta,

  • zakoličenje stavb in objektov,

  • ureditev meje parcele,

  • parcelacija (delitev ali združitev parcel),

  • vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb,

  • označitev meje parcele z mejniki,

  • izdelava vzdolžnega in prečnega profila in

  • druga geodetska dela,

skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji (Priloga št. 15).

Naročnik bo s ponudniki sklenil okvirni sporazum z več ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe za sklenitev okvirnega sporazuma in bodo izbrani na podlagi meril za izbor. Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 36 mesecev. 

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
Izvajanje_geodetskih_storitev_na_podrocju_Elektra_Ljubljana_2022_2025_1_del.pdf
Izvajanje_geodetskih_storitev_na_podrocju_Elektra_Ljubljana_2022_2025_2_del.pdf
TS 230_Tehnična smernica za izdelavo geodetske dokumentacije.pdf

Izbran ponudnik
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij