• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Aktualna naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2020/003Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil na DE Ljubljana mesto in DE Ljubljana okolica za 3 letaStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil na DE Ljubljana mesto in DE Ljubljana okolica za 3 leta« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

20.02.2020 9:30
JN2020/001Dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA (RTP Dobruška vas) in moči 31,5 MVA (RTP Potoška vas)Blago

Predmet javnega razpisa je dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA (RTP Dobruška vas) in moči 31,5 MVA (RTP Potoška vas), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

09.03.2020 9:00
 Stran:  od 1