• Kontakt

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Arhivirana naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2018/017Dobava opreme vodenja, zaščite in meritev za RTP 110/20 kV Potniški centerBlago

Predmet javnega naročila je »dobava opreme vodenja, zaščite in meritev za RTP 110/20 kV Potniški center«, skladno z Dokumentacijo za razpis, št. projekta REEL32-A72/203, št. mape REEL32-6E/MO6A.
 

19.04.2018 8:00
JN2018/008Izdelava in dobava armirano betonskih drogovBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izdelavo in dobavo armirano betonskih drogov«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

27.03.2018 8:30
JN2018/015Izdelava dokumentacije za razpis (DZR), projektne dokumentacije PZI in PID za RTP 110/20 kV Kamnik – investicijsko vzdrževalna delaStoritve

Izdelava dokumentacije za razpis (DZR), projektne dokumentacije PZI in PID za RTP 110/20 kV Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela

20.03.2018 8:30
JN2017/017»Dobava 20 kV stikalnih blokov«Blago

Dobava 20 kV stikalnih blokov

22.03.2018 8:30
JN2018/011Izgradnja DV 2x110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje/odsek Ivančna Gorica-TrebnjeGradnje

Predmet javnega razpisa je izgradnja DV 2x110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje/odsek Ivančna Gorica-Trebnje, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

29.03.2018 8:30
JN2018/002Dobava kombiniranega stroja in priklopnikaBlago

Predmet javnega razpisa je »Dobava kombiniranega stroja in priklopnika.

02.03.2018 8:30
JN2018/004Izvajanje posekov na trasah visokonapetostnih (VN) vodov ter srednjenapetostnem (SN) in nizkonapetostnem (NN) omrežju v obdobju 2018-2020Storitve

Predmet javnega naročila je izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na distribucijskem območju družbe Elektro Ljubljana d.d., skladno s »Tehničnimi razpisnimi pogoji za izvajanje posekov in čiščenja podrasti na trasah elektroenergetskih vodov naročnika« (Priloga št. 16 iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Javni razpis sestavlja 7 (sedem) razpisnih sklopov (skladno s tabelama št. 1 in 2). Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj.

07.03.2018 8:30
JN2018/006Izdelava in dobava armirano betonskih drogovnikovBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izdelavo in dobavo armirano betonskih drogovnikov«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

14.02.2018 8:30
JN2017/073Dobava nizkonapetostnih (NN) samonosnih energetskih kablov (SKS)Blago

Predmet ponudbe je dobava samonosnih energetskih kablov (SKS: samonosni kabelski snop) nazivne napetosti 1 kV ustreznih parametrov.

Predvidena je sukcesivna dobava nizkonapetostnih (NN) samonosnih energetskih kablov (SKS), za obdobje 2 (dveh) let, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

05.02.2018 8:30
JN2017/074Dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablovBlago

Predmet ponudbe je dobava zemeljskih energetskih kablov nazivne napetosti 1 kV ustreznih parametrov.

Predvidena je sukcesivna dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov, za obdobje 1 (enega) leta, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
07.02.2018 8:30
 Stran:  od 30