• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Arhivirana naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2019/048Dobava, nadgradnja in posodobitev obstoječih HPE OEM VMware licencBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobava, nadgradnja in posodobitev obstoječih HPE OEM VMware licenc«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

04.10.2019 9:30
JN2019/046Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (2-letno obdobje)Storitve

Predmet javnega razpisa so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (2-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

27.09.2019 9:00
JN2019/047Dobava ADSS/TOSM optičnega kabla, obesnega in spojnega materiala za relacijo RTP Ločna - RTP TrebnjeBlago Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobava ADSS/TOSM optičnega kabla, obesnega in spojnega materiala za relacijo RTP Ločna - RTP Trebnje«. 26.09.2019 9:30
JN2019/045Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije na DE Kočevje za 3 letaStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije na DE Kočevje za 3 leta« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

26.09.2019 9:30
JN2019/029Nakup NN omaric – 2 letiBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nakup NN omaric – 2 leti« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

19.09.2019 9:30
JN2019/044Dobava in montaža opreme za dodatne štiri vodne celice v RTP 110/20 kV KočevjeBlago


Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo in montažo opreme za dodatne štiri vodne celice v RTP 110/20 kV Kočevje«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

29.08.2019 9:00
JN2019/042Dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna GoricaBlago

Predmet javnega naročila je dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

05.09.2019 9:00
JN2019/043Dobava z montažo in obnovo RP 20 kV Kočevska RekaBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo z montažo in obnovo RP 20 kV Kočevska Reka«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti.

21.08.2019 9:00
JN2019/041Dobava in montaža opreme za RTP Potniški center LjubljanaBlago

Predmet javnega razpisa je dobava opreme in elektromontažna dela za RTP 110/20 kV PCL.  Specifikacije in opis je razviden iz dokumentacije za razpis.

09.08.2019 9:00
JN2019/039Dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažoBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

01.08.2019 9:30
 Stran:  od 36