• Kontakt
QUICK
CONTACT

FAILURE NOTICE
(24/7)

+386 1230 40 02

SCHEDULED OUTAGES

All scheduled outages

ALL CONTACTS

GENERAL INFORMATION
(MON–FRI; 6 am 6 pm)
+386 1 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

FAILURE NOTICE
(24/7)
+386 1 230 40 02

OTHER CONTACTS

Arhivirana naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2021/031Nadgradnja poslovnega omrežjaBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nadgradnja poslovnega omrežja«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

21.09.2021 9:30
JN2021/034Dobava SN stikalnih blokovBlago

Predmet javnega razpisa je »Dobava SN stikalnih blokov«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- sklop št. 1: 20 kV kompaktni plinsko izolirani stikalni bloki,
- sklop št. 2: 20 kV kompaktni stikalni bloki brez SF6.

06.09.2021 9:05
JN 2021/033Dobava armirano betonskih drogovnikov in armirano betonskih kleščBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo armirano betonskih drogovnikov in armirano betonskih klešč« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

24.08.2021 9:30
JN2021/030Izbira izvajalca zamenjave števcev električne energije DE LMStoritve Predmet javnega razpisa je »Izbira izvajalca zamenjave števcev električne energije DE LM«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 07.07.2021 10:00
JN2021/029Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV Polje – Vič (1. odsek - RTP Polje do vključno SM24 ter kablovod za RTP Rudnik)Storitve

Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV Polje – Vič
(1. odsek – RTP Polje do vključno SM24 ter kablovod za RTP Rudnik)
 

13.07.2021 9:00
JN2021/027Dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/20 kV CenterBlago

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/20 kV Center.
 

07.07.2021 9:00
JN2021/028Dobava NN zemeljskih energetskih kablovBlago

Predmet javnega razpisa je dobava nizkonapetostnih (NN) zemeljskih energetskih kablov (1-letno obdobje).

07.07.2021 9:00
JN2021/026Dobava kostanjevih drogovBlago


Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo kostanjevih drogov« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

24.06.2021 9:30
JN2021/022Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)Storitve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti.
 

11.06.2021 9:00
JN2021/025Dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažoBlago


Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

09.06.2021 9:30
 Stran:  od 44